అక్టోబర్, 2009ను భద్రపఱచు

కలాపోసన – 4

డిగ్రీ చదివే రోజుల్లో కాలక్షేపంగా వేసుకున్న పెయింటింగుల పుస్తకం నిన్న అనుకోకుండా  తవ్వకాల్లో బయటపడింది. పేజీలు దుమ్ముకొట్టుకుని, చిరిగిపోయి దాదాపు జీర్ణావస్థలో ఉన్న ఆ పుస్తకంలోనుండి కాపాడగలిగినన్నిట్ని కాపాడి ఫోటోలు తీసి భవిష్యత్ తరాల కోసం భద్రపరిచాను. వాటిలో కొన్ని, మీకోసం. ఈ కళలో మనది ఏకలవ్య శిక్షణే కాబట్టి ఇవేమీ మాస్టరుముక్కలు కావు; కానీ మరీ అంత చెత్త చిత్రాలూ కావని నా నమ్మకం. కావున భయరహితులై , చూడండ్రి. అన్నట్టు – కింది సుందరాంగులిద్దర్లో నా మోనాలిసా ఒకరు. ఆమెవరో, ఆమే ఎందుకు మోనాలిసానో కరెష్టుగా కనిపెట్టిన షెర్లాక్‌కి వెయ్యి ఉత్తుత్తి వరహాలు.

(పాత కలాపోసనలు: మొదటిది, రెండోది, మూడోది)


ఆరంభం

08 మే 08

వీక్షణలు

  • 303,132

పాత గోడులు

వేడి వేడి గోడులు

నా మాట


నే రాసింది ఓపికగా చదివిన వారికి, తిరిగి తమ విలువైన అభిప్రాయాలు వెల్లడించినవారికి నా మనఃపూర్వక ధన్యవాదాలు.